Tìm nhanh ngân hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các ngân hàng đã được thiết lập trên danh mục Ngân hàng.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn ngân hàng, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_ngan_hang

Sau khi chọn xong thông tin ngân hàng, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục đang khai báo.