Tìm nhanh tài khoản ngân hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh tài khoản ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các tài khoản ngân hàng đã được khai báo trên danh mục Tài khoản ngân hàng.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_tai_khoan_ngan_hang

Sau khi chọn xong tài khoản ngân hàng, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục/chứng từ đang khai báo.