Tìm nhanh điều khoản thanh toán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh điều khoản thanh toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các điều khoản thanh toán đã được khai báo trên danh mục Điều khoản thanh toán.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn thông tin về điều khoản thanh toán, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_DK_thanh_toan

Sau khi chọn xong điều khoản thanh toán, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục/chứng từ đang khai báo.