Tìm nhanh mã thống kê

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các mã thống kê đã được thiết lập trên danh mục Mã thống kê.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn mã thống kê, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_ma_thong_ke

Sau khi chọn xong thông tin mã thống kê, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục/chứng từ đang khai báo.