Tìm nhanh nhóm HHDV chịu thuế TTĐB

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh nhóm HHDV chịu thuế TTĐB

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đã được thiết lập trên danh mục Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_nhom_HHDV_chiu_thue_TTDB

Sau khi chọn xong thông tin nhóm hàng hoá dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục/chứng từ đang khai báo.