Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Khác >

Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA SME.NET 2015 đã thiết lập sẵn danh sách các nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Nhà nước, để phục vụ cho việc thống kê dữ liệu lên bảng kê và tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên kế toán vẫn có thể sửa đổi lại sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Khác\Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt:

HDSD_Danhmuc_Khac_Bieuthuetieuthudacbiet-01

8 Sửa nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

8Xuất khẩu biểu thuế tiêu thụ đặc biệt: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục