Sửa nhóm HHDV chịu thuế TTĐB

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Khác > Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt >

Sửa nhóm HHDV chịu thuế TTĐB

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thay đổi lại thông tin của nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đã được phần mềm thiết lập sẵn.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách biểu thuế tiêu thụ đặc biệt, chọn một nhóm hàng hoá, dịch vụ sau đó chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ:

Sua_nhom_HHDV_chiu_thue_TTDB

Sau khi sửa xong thông tin, nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh nhóm HHDV chịu thuế TTDB