Biểu thuế tài nguyên

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Khác >

Biểu thuế tài nguyên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA SME.NET 2015 đã thiết lập sẵn danh sách biểu thuế tài nguyên theo quy định của Nhà nước, để phục vụ cho việc thống kê dữ liệu lên tờ khai thuế tài nguyên. Tuy nhiên kế toán vẫn có thể sửa đổi lại sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Khác\Biểu thuế tài nguyên:

HDSD_Danhmuc_Khac_Bieuthuetainguyen_01

8 Sửa biểu thuế tài nguyên

8Xuất khẩu biểu thuế tài nguyên: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục