Tuỳ chọn in

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tuỳ chọn in

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lựa chọn các mẫu chứng từ muốn in

Cách thao tác

Trên màn hình nhập liệu của các chứng từ, nhấn chuột vào mũi tên bên phải chức năng In Tienichchung_TuychonIn_iconchucnangIn_01 trên thanh công cụ, chọn Tùy chọn in xuất hiện màn hình hộp thoại Tùy chọn in

Tienichchung_TuychonIn_Inchungtu_01

Chọn chứng từ cần in, sau đó nhấn nút Thực hiện

NOTE_iconnote1. Để xem mẫu chứng từ trước khi in, tích chọn mục Xem trước khi in. Để in cùng lúc nhiều chứng từ phát sinh, tích chọn mục In theo lô. Trong trường hợp muốn sửa mẫu chứng từ, nhấn vào nút Sửa mẫu.

2. Để lựa chọn chứng từ nào sẽ hiển thị tại tab In chứng từ, nhấn chọn tab Ẩn/hiện mẫu chứng từ trên màn hình hộp thoại Tùy chọn in, tích chọn ô vuông bên trái dòng tên chứng từ muốn hiển thị

Tienichchung_TuychonIn_An-hienmauchungtu_01