Tìm nhanh hóa đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh thông tin các hóa đơn đã được đã được lập trên phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn hóa đơn. Ví dụ trên chứng từ bán hàng lập từ hóa đơn, trên màn hình chọn hóa đơn, nhấn chuột vào mũi tên bên phải mục Số hóa đơn, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

HDSD_Tienichchung_TimnhanhHoadon_01

Sau khi chọn xong thông tin hóa đơn, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo.