Tìm nhanh báo giá

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh báo giá

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh thông tin các báo giá đã được khai báo trên phân hệ Bán hàng\tab Báo giá.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn báo giá. Ví dụ: Trên chứng từ bán hàng lập từ báo giá, vào màn hình giao diện Chọn báo giá, nhấn mũi tên bên phải mục Số báo giá, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tienichchung_TimnhanhBaogia_01

Sau khi chọn xong thông tin báo giá, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo.