Tìm nhanh chứng từ chuyển kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh chứng từ chuyển kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh thông tin các chứng từ chuyển kho đã được khai báo trên phân hệ Kho\Chuyển kho.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn chứng từ chuyển kho. Ví dụ: Trên chứng từ bán hàng lập từ chuyển kho, vào màn hình giao diện Chọn chuyển kho, nhấn mũi tên bên phải mục Chứng từ chuyển kho, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

78837_1

Sau khi chọn xong thông tin chứng từ chuyển kho, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo.