Báo giá

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng >

Báo giá

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các báo giá đã được lập để gửi khách hàng, các báo giá này có thể được sử dụng làm căn cứ để lập hóa đơn bán hàng cho khách hàng.

HDSD_BANHANG_Baogia_manhinhds

Trên tab Báo giá, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập báo giá

Xem thêm

 Các nghiệp vụ Bán hàng

Bán hàng theo báo giá

Bán hàng theo đơn đặt hàng

Bán hàng theo hợp đồng

Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước

Bán hàng có chiết khấu thương mại

Bán hàng xuất khẩu

Bán hàng thông qua các đại lý

Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Bán hàng thông qua các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Giảm giá hàng bán

Trả lại hàng bán

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách báo giá