Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Bán hàng >

Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Khi nhận hàng của đơn vị uỷ thác xuất khẩu hạch toán nhập kho

Nợ TK 003                           Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược (QĐ48)

Khi nhận ủy thác xuất khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa cho bên giao ủy thác, kế toán theo dõi hàng nhận về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của hàng nhận xuất khẩu ủy thác, thời gian xuất khẩu, đối tượng thanh toán (TT200)        

2. Khi bán các hàng hoá nhận uỷ thác xuất khẩu

Nợ TK 112, 131                 Tổng số phải thu của khách hàng        

Có TK 3388                    Phải trả khác (Tổng số phải trả đơn vị ủy thác)

Đồng thời phát sinh bút toán xuất kho:

Có TK 003                     (với Giá vốn = Giá bán + thuế) (Chỉ áp dụng với QĐ48)

3. Sau khi bán được hàng ghi nhận hoa hổng được hưởng từ hàng bán đại lý

Nợ TK 131                           Đối tượng là bên giao đại lý

Có TK 511                     Hoa hồng được hưởng từ hàng ủy thác xuất khẩu

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng ủy thác tại các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Bên giao giao ủy thác làm thủ tục xuất hàng cho bên nhận ủy thác.

2.Bên nhận ủy thác làm thủ tục nhập kho đối với các hàng được ủy thác.

3.Khi hàng được bán:

a.Bên nhận ủy thác ghi nhận công nợ đối với số tiền hàng hàng bán được cho bên giao ủy thác, đồng thời xuất hàng và xuất hóa đơn cho người mua hàng.

b.Bên giao hàng ủy thác sẽ thực hiện cấp hóa đơn cho số lượng hàng được bên nhận ủy thác bán.

c.Bên nhận ủy thác thực hiện ghi nhận hoa hồng được hưởng từ hàng ủy thác đã bán, đồng thời xuất hóa đơn bán hàng hưởng hoa hồng cho bên giao ủy thác.

Ví dụ

Ngày 10/02/2015, doanh nghiệp nhận ủy thác bán hàng xuất khẩu cho công ty Cát Lâm (được hưởng 35% hoa hồng trên doanh thu bán hàng). Các mặt hàng được ủy thác gồm:

oÁo sơ mi Nam, số lượng 500, đơn giá 19.25 USD , thuế GTGT 0%

oÁo sơ mi Nữ, số lượng 680, đơn giá 21.45 USD, thuế GTGT 0%

Ngày 24/02/2015, doanh nghiệp thực hiện bán hàng xuất khẩu cho công ty Sunsie với các thông tin chi tiết sau:

oÁo sơ mi Nam, số lượng 300, đơn giá 19.25 USD , thuế GTGT 0%

oÁo sơ mi Nữ, số lượng 480, đơn giá 21.45 USD, thuế GTGT 0%

oThuế xuất khẩu 25%, tỷ giá 22.180đ => doanh nghiệp chưa thu được tiền của khách hàng

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: sẽ thực hiện nhập kho hàng gửi bán tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Nhập kho:

HDNV_BANHANG_banhangtaiDVNUTXK_b1

Lựa chọn loại chứng từ nhập kho cần lập là: 3. Khác (NVL thừa, HH thuê gia công,...)

Khai báo thông tin về đại lý giao hàng, thông tin về chứng từ.

Chọn vật tư, hàng hóa nhập kho

Chọn giá trị tại cột Hàng hóa giữ hộ, bán hộ Hàng hóa bán hộ, ký gửi.

Khai báo xong các thông tin nhấn Cất.

NOTE_iconnote 1.Đối với những doanh nghiệp đóng vai trò là đơn vị đại lý, có phát sinh các nghiệp vụ nhận hàng giữ hộ, nhận gia công, hay bán hộ, ký gửi thì trước khi hạch toán các các nghiệp vụ phát sinh, cần phải vào Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa, tích chọn vào tùy chọn “Có phát sinh hàng nhận giữ hộ/gia công/bán hộ, ký gửi”. Nhấn Áp dụng, sau đó nhấn Đồng ý.

Vai trò Kế toán bán hàng: sẽ thực hiện nghiệp vụ bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu theo các bước sau:

oBước 1: Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng cho hàng được ủy thác xuất khẩu

Trên phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, chọn chức năng Thêm.

Lựa chọn loại chứng từ cần lập là Bán hàng ủy thác xuất khẩu:

HDTN_BANHANG_banhangtaidvnhanuythacxuatkhau_b1

Khai báo thông tin về chứng từ bán hàng ủy thác xuất khẩu, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn, khi khai báo chứng từ sẽ tích chọn thông tin Lập kèm hóa đơn. Sau khi chứng từ được cất giữ hệ thống sẽ sinh ra một bản ghi trên tab Xuất hóa đơn

oBước 2: Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng

Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn: sau khi khai báo các thông tin Chung, thông tin hàng tiền, thuế,... thực hiện các thao tác như hình dưới đây:

HDTN_BANHANG_banhangtaidvnhanuythacxuatkhau_b2

Hệ thống tự động sinh thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

Trường hợp bán hàng không xuất luôn hóa đơn: việc xuất hóa đơn sẽ được thực hiện như sau:

Chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn trên tab Bán hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập hóa đơn.

HDTN_BANHANG_banhangtaidvnhanuythacxuatkhau_b4

Khai báo thông tin về hóa đơn và thuế GTGT, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

oBước 3: Lập phiếu xuất kho cho hàng được ủy thác xuất khẩu

Sau khi cất giữ xong chứng từ bán hàng được ủy thác xuất khẩu, nhấn chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ:

HDTN_BANHANG_banhangtaidvnhanuythacxuatkhau_b5

Kiểm tra thông tin chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất => hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin chứng từ xuất kho vừa lập sang tab Nhập, xuất kho của phân hệ Kho.

NOTE_iconnote Nếu khi thêm chứng từ bán hàng có tích chọn thông tin Kiêm phiếu xuất kho, thì chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho ngay khi cất chứng từ, kế toán sẽ không phải thực hiện bước này. Để biết thêm thông tin về việc lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho hoặc không kiêm phiếu xuất kho xem tại đây

oBước 4: Lập chứng từ ghi nhận hoa hồng được hưởng từ hàng ủy thác xuất khẩu => để thực hiện được bước này, kế toán nên khai báo một vật tư hàng hóa là Hoa hồng với tính chất là Dịch vụ trên danh mục Vật tư hàng hóa :

Trên phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, chọn chức năng Thêm.

Lựa chọn loại chứng từ cần lập là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước:

HDTN_BANHANG_banhangtaidvnhanuythacxuatkhau_b6

Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là: Chưa thu tiền.

Chọn đối tượng là bên giao ủy thác và chọn mặt hàng là Hoa hồng.

Khai báo các thông tin còn thiếu của chứng từ, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote Trường hợp xuất luôn hóa đơn ghi nhận hoa hồng bán hàng cho bên giao ủy thác, khi khai báo chứng từ sẽ tích chọn thông tin Lập kèm hóa đơn. Sau khi chứng từ được cất giữ hệ thống sẽ sinh ra một bản ghi trên tab Xuất hóa đơn

oBước 5: Xuất hóa đơn ghi nhận hoa hồng từ bán hàng cho bên giao ủy thác

Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn: sau khi chứng từ bán hàng được cất giữ, kế toán sẽ thực hiện Cấp số hóa đơn trên thanh công cụ:

HDNV_BANHANG_banhangtaiDVUTXK_b9

Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

Trường hợp bán hàng không xuất luôn hóa đơn: việc xuất hóa đơn sẽ được thực hiện như sau:

Chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn trên tab Bán hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập hóa đơn.

Khai báo thông tin về hóa đơn và thuế GTGT, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng Cấp số hóa đơn trên thanh công cụ => hệ thống sẽ tự dộng đánh số hóa đơn GTGT cho chứng từ bán hàng

HDTN_BANHANG_banhangtaidvnhanuythacxuatkhau_b7

Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ lấy thông tin Số hóa đơn lên chứng từ.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất kho hàng bán, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ nhập/xuất kho đối với hàng được ủy thác xuất khẩu, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDTN_BANHANG_banhangtaidvnhanuythacxuatkhau_b8

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập/thực xuất so với chứng từ nhập kho/xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ nhập/xuất kho ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ: