Vật tư hàng hóa

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Vật tư hàng hóa >

Vật tư hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Danh mục vật tư, hàng hoá cho phép quản lý toàn bộ vật tư, hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ liên quan đến hoạt động mua, bán hàng hoá, nhập xuất kho vật tư, hàng hoá, CCDC...

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá:

HDSD_Danhmuc_VTHH_ManhinhVTHHDV_01

8 Khai báo vật tư, hàng hoá

8 Nhập khẩu danh sách vật tư, hàng hoá từ file excel: Thao tác chi tiết xem Tại đây

8Xuất khẩu danh sách vật tư, hàng hóa:

Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Ngoài ra chương trình còn cung cấp chức năng Tùy chọn xuất khẩu cho phép lựa chọn những thông tin muốn xuất khẩu ra định dạng Excel.

Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa

TNMR18_KTcanXKdanhmucVTHHbaogomdayduthongtin_b1

Sau khi nhấn Đồng ý, xuất hiện màn hình chọn nơi lưu tệp dữ liệu muốn xuất khẩu ra

TNMR18_KTcanXKdanhmucVTHHbaogomdayduthongtin_b2

 

8 Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách vật tư, hàng hoá

8Sửa hàng loạt: Cho phép sửa nhiều VTHH có các thông tin giống nhau. Thao tác chi tiết xem tại đây

Tinhnangmoi_R16_chophepsuahangloatthongtinVTHH_b1

8Cập nhật ảnh hàng loạt: Cho phép cập nhật ảnh cho nhiều VTHH. Thao tác chi tiết xem tại đây

TNMR18_ketoanmuonganduochinhanhvaohanghoa_b3

 

 

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục