Bán hàng thông qua các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Bán hàng >

Bán hàng thông qua các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Khi xuất hoá đơn cho đơn vị nhận uỷ thác xuất

Nợ TK 157                          Hàng gửi đi bán

Có TK 155, 156        

2. Khi bên nhận uỷ thác xuất khẩu đã xuất được hàng, thì bên giao sẽ xuất hoá đơn và hạch toán

Nợ TK 111, 131

Có TK 511

Có TK 3333

Đồng thời phát sinh bút toán xuất kho:

Nợ TK 632                  Giá vốn hàng bán

Có TK 157              Hàng gửi đi bán

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng qua các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Nhân viên kinh doanh đề nghị xuất kho hàng hóa để gửi tới các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu.

2.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

3.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho.

4.Nhân viên kinh doanh nhận hàng và giao cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu.

5.Khi đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu xuất được hàng, kế toán sẽ thực hiện xuất hóa đơn.

6.Khi hàng hóa gửi tại đơn vị nhận ủy thác được bán, căn cứ vào Bảng kê hóa đơn bán ra của hàng hóa đã bán do bên nhận ủy thác xuất khẩu gửi về, kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng, cũng như chi phí trích hoa hồng cho đại lý.

Ví dụ

Ngày 17/01/2015, doanh nghiệp xuất hàng gửi bán tới đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu công ty Đại Dương Xanh (được hưởng hoa hồng 35% trên doanh thu bán hàng):

oÁo sơ mi Nam, số lượng 850, đơn giá 18.5 USD , thuế GTGT 0%

oÁo sơ mi Nữ, số lượng 768, đơn giá 20.8 USD, thuế GTGT 0%

Ngày 25/01/2015, công ty Đại Dương Xanh gửi thông tin xác nhận đã bán được hàng với các thông tin chi tiết sau:

oÁo sơ mi Nam, số lượng 500, đơn giá 18.5 USD , thuế GTGT 0%

oÁo sơ mi Nữ, số lượng 400, đơn giá 20.8 USD, thuế GTGT 0%

oThuế xuất khẩu 25%, tỷ giá 21.250đ => doanh nghiệp chưa thu được tiền của khách hàng

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng qua đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: sẽ thực hiện nghiệp vụ chuyển kho nội bộ đối với hàng được gửi bán tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

oVào phân hệ Kho\tab Chuyển kho, chọn chức năng Thêm.

oTích chọn loại chứng từ xuất kho cần lập là Xuất kho gửi bán đại lý:

HDNV_BANHANG_banhangthongquaDVUT_b1

oKhai báo chứng từ xuất kho gửi bán tại các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu, sau đó nhấn Cất.

Vai trò Kế toán bán hàng: sẽ thực hiện nghiệp vụ bán hàng thông qua các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu theo các bước sau:

oBước 1: Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng ủy thác xuất khẩu

Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, chọn chức năng Thêm.

Lựa chọn loại chứng từ cần lập là Bán hàng xuất khẩu:

HDTN_BANHANG_banhangtqdvnhanuythacxuatkhau_b1

Khai báo thông tin về chứng từ bán hàng qua đơn vị ủy thác xuất khẩu, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn, khi khai báo chứng từ sẽ tích chọn thông tin Lập kèm hóa đơn. Sau khi chứng từ được cất giữ hệ thống sẽ sinh ra một bản ghi trên tab Xuất hóa đơn.

oBước 2: Xuất hóa đơn cho chứng từ bán hàng

Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn: Tích chọn Lập kèm hóa đơn. Sau khi chứng từ bán hàng được cất giữ, hệ thống sẽ tự động điền các thông tin về Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn. Trường hợp muốn sửa lại các thông tin, kế toán nhấn Sửa để thay đổi lại các thông tin trên

HDTN_BANHANG_banhangtqdvnhanuythacxuatkhau_b2

Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

Trường hợp bán hàng không xuất luôn hóa đơn: việc xuất hóa đơn sẽ được thực hiện như sau:

Chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn trên tab Bán hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập hóa đơn. hoặc nhấn đúp chuột vào chứng từ cần chọn sau đó nhấn chọn chức năng Lập hóa đơn trên thanh công cụ

HDTN_BANHANG_banhangtqdvnhanuythacxuatkhau_b4

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in

 

oBước 3: Lập phiếu xuất kho cho hàng gửi bán tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Sau khi cất giữ xong chứng từ bán hàng cho các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu, nhấn chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ:

HDTN_BANHANG_banhangtqdvnhanuythacxuatkhau_b5

Kiểm tra thông tin chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất => hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin chứng từ xuất kho vừa lập sang tab Nhập, xuất kho của phân hệ Kho.

NOTE_iconnote Nếu khi lập chứng từ bán hàng có tích chọn thông tin Kiêm phiếu xuất kho, hệ thống sẽ tự động sinh phiếu xuất kho ngay sau khi cất chứng từ bán hàng, kế toán sẽ không phải thực hiện bước này. Để biết thêm thông tin về việc lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho hoặc không kiêm phiếu xuất kho xem tại đây

oBước 4: Trích hoa hồng gửi bán cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

HDNV_BANHANG_banhangthongquaDVUT_b7

Hạch toán chi phí trích hoa hồng cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu, sau đó nhấn Cất.

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất kho hàng bán, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ chuyển kho/xuất kho đối với hàng gửi bán tại các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDTN_BANHANG_banhangtqdvnhanuythacxuatkhau_b6

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập/thực xuất so với chứng từ chuyển kho/xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ chuyển kho/xuất kho ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ: