Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Bán hàng >

Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Khi nhận hàng làm đại lý cho đơn vị khác hạch toán nhập kho

Nợ TK 003                           Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược (QĐ48)

                                      Khi nhận hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị hàng hóa nhận bán đại lý (TT200)      

2. Khi bán các hàng hoá nhận làm đại lý

Nợ TK 111, 131, 1331...       Tổng giá thanh toán của khách hàng      

Có TK 331                     Đối tượng là bên giao đại lý

Đồng thời phát sinh bút toán xuất kho:

Có TK 003                   (với Giá vốn = Giá bán + Thuế => vì đây là đại lý bán đúng giá)(Chỉ áp dụng với QĐ48)

3. Sau khi bán được hàng ghi nhận hoa hổng được hưởng từ hàng bán đại lý

Nợ TK 331                          Phải trả người bán

Có TK 511                      Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331                            Thuế GTGT phải nộp (nếu có)                

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Bên giao đại lý làm thủ tục xuất hàng cho bên nhận làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng.

2.Bên nhận làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng làm thủ tục nhập hàng đại lý được gửi bán.

3.Khi hàng được bán:

a.Bên nhận làm đại lý ghi nhận công nợ đối với số tiền hàng hàng bán được cho bên giao đại lý, đồng thời xuất hàng và xuất hóa đơn cho người mua hàng.

b.Bên giao hàng đại lý sẽ thực hiện cấp hóa đơn cho số lượng hàng được bên nhận làm đại lý bán.

c.Bên nhận làm đại lý bán thực hiện ghi nhận hoa hồng được hưởng từ hàng đại lý bán đúng giá, đồng thời xuất hóa đơn bán hàng hưởng hoa hồng cho bên giao đại lý.

Ví dụ

Ngày 05/02/2015, doanh nghiệp nhận hàng của Công ty Cổ phần Thiên Phong để bán => doanh nghiệp đóng vai trò là đại lý của công ty Thiên Phong, bán đúng giá và hưởng hoa hồng (được hưởng là 30% trên doanh thu bán hàng). Các mặt hàng được nhập gồm:

oĐiều hòa SHIMAZU 12000BTU, số lượng 10, đơn giá 8.900.000đ, thuế GTGT 10%

oĐiều hòa SHIMAZU 24000BTU, số lượng 15, đơn giá 11.400.000đ, thuế GTGT 10%

Ngày 12/02/2015, doanh nghiệp bán được hàng cho công ty TNHH Phú Thái với các thông tin chi tiết sau:

oĐiều hòa SHIMAZU 12000BTU, số lượng 4, đơn giá 8.900.000đ, thuế GTGT 10%

oĐiều hòa SHIMAZU 24000BTU, số lượng 7, đơn giá 11.400.000đ, thuế GTGT 10%

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: sẽ thực hiện nhập kho hàng gửi bán đại lý bán đúng giá

Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Nhập kho:

HDNV_BANHANG_banhangtaidaily_b1

Lựa chọn loại chứng từ nhập kho cần lập là: 3. Khác (NVL thừa, HH thuê gia công,...)

Khai báo thông tin về đại lý giao hàng, thông tin về chứng từ.

Chọn vật tư, hàng hóa nhập kho

Chọn giá trị tại cột Hàng hóa giữ hộ, bán hộ Hàng hóa bán hộ, ký gửi.

Khai báo xong các thông tin nhấn Cất.

NOTE_iconnote 1.Đối với những doanh nghiệp đóng vai trò là đơn vị đại lý, có phát sinh các nghiệp vụ nhận hàng giữ hộ, nhận gia công, hay bán hộ, ký gửi thì trước khi hạch toán các các nghiệp vụ phát sinh, cần phải vào Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa, tích chọn vào tùy chọn “Có phát sinh hàng nhận giữ hộ/gia công/bán hộ, ký gửi”. Nhấn Áp dụng, sau đó nhấn Đồng ý.

Vai trò Kế toán bán hàng: sẽ thực hiện nghiệp vụ bán hàng theo các bước sau:

oBước 1: Lập chứng từ bán hàng

Trên phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, chọn chức năng Thêm.

Lựa chọn loại chứng từ cần lập là Bán hàng đại lý bán đúng giá:

HDTN_BANHANG_banhangtaidailydungiahuonghoahong_b2

Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ bán hàng là: Chưa thu tiền hoặc Thu tiền ngay.

Khai báo thông tin về chứng từ bán hàng đại lý bán đúng giá, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote 1. Nếu chứng từ bán hàng lựa chọn phương thức Thu tiền ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản mà tự động sinh ra các chứng từ thu tiền tương ứng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

  2. Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn, khi khai báo chứng từ sẽ tích chọn thông tin Lập kèm hóa đơn. Sau khi chứng từ được cất giữ hệ thống sẽ sinh ra một bản ghi trên tab Xuất hóa đơn.

oBước 2: Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng

Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn: sau khi chứng từ bán hàng được cất giữ, kế toán sẽ thực hiện Cấp số hóa đơn trên thanh công cụ:

HDTN_BANHANG_banhangtaidailydungiahuonghoahong_b3

Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

Trường hợp bán hàng không xuất luôn hóa đơn: việc xuất hóa đơn sẽ được thực hiện như sau:

Chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn trên tab Bán hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập hóa đơn.

Khai báo thông tin về hóa đơn và thuế GTGT, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng Cấp số hóa đơn trên thanh công cụ => hệ thống sẽ tự dộng đánh số hóa đơn GTGT cho chứng từ bán hàng

HDTN_BANHANG_banhangtaidailydungiahuonghoahong_b4

Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ lấy thông tin Số hóa đơn lên chứng từ.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

oBước 3: Lập phiếu xuất kho cho hàng đại lý được bán

Sau khi cất giữ xong chứng từ bán hàng đại lý bán đúng giá, nhấn chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ:

HDTN_BANHANG_banhangtaidailydungiahuonghoahong_b5

Kiểm tra thông tin chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất => hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin chứng từ xuất kho vừa lập sang tab Nhập, xuất kho của phân hệ Kho.

NOTE_iconnote Nếu khi lập chứng từ bán hàng có tích chọn thông tin Kiêm phiếu xuất kho, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất ngay khi cất chứng từ bán hàng, kế toán sẽ không phải thực hiện bước này. Để biết thêm thông tin về việc lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho hoặc không kiêm phiếu xuất kho xem tại đây

oBước 4: Lập chứng từ ghi nhận hoa hồng được hưởng từ hàng gửi bán đại lý => để thực hiện được bước này, kế toán nên khai báo một vật tư hàng hóa là Hoa hồng với tính chất là Dịch vụ trên danh mục Vật tư hàng hóa:

Trên phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, chọn chức năng Thêm.

Lựa chọn loại chứng từ cần lập là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước:

HDTN_BANHANG_banhangtaidailydungiahuonghoahong_b6

Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ bán hàng là: Chưa thu tiền.

Chọn đối tượng là bên giao đại lý và chọn mặt hàng là Hoa hồng.

Khai báo các thông tin còn thiếu của chứng từ, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote Trường hợp xuất luôn hóa đơn ghi nhận hoa hồng bán hàng cho bên giao đại lý, khi khai báo chứng từ sẽ tích chọn thông tin Lập kèm hóa đơn. Sau khi chứng từ được cất giữ hệ thống sẽ sinh ra một bản ghi trên tab Xuất hóa đơn

oBước 5: Xuất hóa đơn ghi nhận hoa hồng từ các mặt hàng bán đúng giá cho bên giao đại lý

Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn: sau khi chứng từ bán hàng được cất giữ, kế toán sẽ thực hiện Cấp số hóa đơn trên thanh công cụ:

HDNV_BANHANG_banhangtaidaily_b8

Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

Trường hợp bán hàng không xuất luôn hóa đơn: việc xuất hóa đơn sẽ được thực hiện như sau:

Chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn trên tab Bán hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập hóa đơn.

Khai báo thông tin về hóa đơn và thuế GTGT, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng Cấp số hóa đơn trên thanh công cụ => hệ thống sẽ tự dộng đánh số hóa đơn GTGT cho chứng từ bán hàng

HDTN_BANHANG_banhangtaidailydungiahuonghoahong_b8

Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ lấy thông tin Số hóa đơn lên chứng từ.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất kho hàng bán, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ nhập/xuất kho đối với hàng đại lý bán đúng giá, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDTN_BANHANG_banhangtaidailydungiahuonghoahong_b9

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập/thực xuất so với chứng từ nhập kho/xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ nhập/xuất kho ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ: