Bán hàng thông qua các đại lý

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Bán hàng >

Bán hàng thông qua các đại lý

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Xuất kho gửi hàng hóa cho đại lý

Nợ TK 157                                   Hàng gửi bán

Có TK 155, 156                    

2. Ghi nhận doanh thu khi hàng gửi đại lý được bán

Nợ TK 111, 131...                        Tổng giá thanh toán

Có TK 511                  

Có TK 3331                           Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Đồng thời phát sinh bút toán:          

Nợ TK 632                             Giá vốn hàng bán

Có TK 157                          Hàng gửi bán

3. Ghi nhận số tiền hoa hồng trả cho đại lý

Nợ TK 641                                   Chi phí bán hàng (hoa hồng đại lý)

Nợ TK 133                                   Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 131...

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng qua đại lý, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Xuất hàng gửi bán đại lý

2.Sau khi đại lý gửi bảng kê hàng hóa đã bán được thì kế toán thực hiện lập hóa đơn bán hàng để ghi nhận doanh thu. Đồng thời  lập phiếu xuất kho từ kho gửi bán để hạch toán giá vốn

3.Căn cứ vào hóa đơn hoa đồng đại lý kế toán bán hàng sẽ hạch toán về chi phí hoa hồng gửi bán đại lý

 

Ví dụ

Ngày 08/01/2015, doanh nghiệp xuất hàng gửi bán tới đại lý Thanh Xuân (được hưởng hoa hồng 30% trên doanh thu bán hàng):

oĐiều hòa SHIMAZU 12000BTU, số lượng 01, đơn giá 7.000.000đ, thuế GTGT 10%

oĐiều hòa SHIMAZU 24000BTU, số lượng 01, đơn giá 10.000.000đ, thuế GTGT 10%

Ngày 28/01/2015, đại lý Thanh Xuân gửi bảng kê hàng đã bán được (tiền hàng chưa thu được). Khi đó doanh nghiệp thực hiện xuất hoá đơn GTGT cho đại lý.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng qua đại lý" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: sẽ thực hiện nghiệp vụ chuyển kho nội bộ đối với hàng được gửi bán tại đại lý

oVào phân hệ Kho\tab Chuyển kho, chọn chức năng Thêm.

oTích chọn loại chứng từ xuất kho cần lập là Xuất kho gửi bán đại lý:

HDNV_BANHANG_banhangquadaily_b1

oKhai báo chứng từ xuất kho gửi bán đại lý, sau đó nhấn Cất.

Vai trò Kế toán bán hàng: Căn cứ vào bảng kê đã bán được của đại lý, kế toán bán hàng sẽ thực hiện nghiệp vụ bán hàng thông qua các đại lý theo các bước sau:

oBước 1: Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng đại lý

Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, chọn chức năng Thêm.

Lựa chọn loại chứng từ cần lập là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước:

HDTN_BANHANG_banhangthongquadl_b2

Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là: Chưa thu tiền.

Khai báo thông tin về chứng từ bán hàng đại lý bán đúng giá, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote Nếu chứng từ bán hàng lựa chọn phương thức Thu tiền ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản mà tự động sinh ra các chứng từ thu tiền tương ứng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn: tích chọn Lập kèm hóa đơn. Sau khi chứng từ bán hàng được cất giữ, kế toán sẽ thực hiện các thao tác như hình dưới:

HDTN_BANHANG_banhangthongquadl_b3

Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

Trường hợp bán hàng không xuất luôn hóa đơn: bỏ tích chọn Lập kèm hóa đơn, lúc này việc xuất hóa đơn sẽ được thực hiện như sau:

Chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn trên tab Bán hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập hóa đơn.

HDTN_BANHANG_banhangthongquadl_b5

Khai báo thông tin về hóa đơn và thuế GTGT, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng Cấp số hóa đơn trên thanh công cụ => hệ thống sẽ tự dộng đánh số hóa đơn GTGT cho chứng từ bán hàng

Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ lấy thông tin Số hóa đơn lên chứng từ.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

oBước 2: Lập phiếu xuất kho cho hàng gửi bán đại lý

Sau khi cất giữ xong chứng từ bán hàng đại lý, nhấn chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ:

HDTN_BANHANG_banhangthongquadl_b6

Kiểm tra thông tin chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất => hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin chứng từ xuất kho vừa lập sang tab Nhập, xuất kho của phân hệ Kho.

NOTE_iconnote Nếu khi lập chứng từ bán hàng có tích chọn thông tin Kiêm phiếu xuất kho, hệ thống sẽ tự động sinh phiếu xuất ngay sau khi cất chứng từ bán hàng, kế toán sẽ không phải thực hiện bước này. Để biết thêm thông tin về việc lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho hoặc không kiêm phiếu xuất kho xem tại đây

oBước 3: Hạch toán hoa hồng đại lý

Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

HDNV_BANHANG_banhangquadaily_b6

Hạch toán chi phí trích hoa hồng gửi bán đại lý, sau đó nhấn Cất.

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất kho hàng bán, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ chuyển kho/xuất kho đối với hàng đại lý được gửi bán, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDTN_BANHANG_banhangthongquadl_b7

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập/thực xuất so với chứng từ chuyển kho/xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ chuyển kho/xuất kho ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ.