Bán hàng xuất khẩu

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Bán hàng >

Bán hàng xuất khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Ghi nhận doanh thu bán hàng, thuế xuất khẩu

Trường hợp 1: Trường hợp tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3333 - Thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế XK)

Trường hợp 2: Trường hợp không tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh

Hạch toán doanh thu

Nợ TK 111, 112 131...                    Tổng giá thanh toán

Có TK 511                                    Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Xác định số thuế xuất khẩu phải nộp

Nợ TK 511                        Doanh thu bán hàng

Có TK 3333                        Thuế xuất, nhập khẩu

2. Ghi nhận giá vốn

Nợ TK 632                         Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156...

3. Khi nộp thuế xuất khẩu vào ngân sách nhà nước

Nợ TK 3333                            Thuế xuất, nhập khẩu

Có TK 111, 112... 

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Nhân viên kinh doanh ký kết hợp đồng bán hàng xuất khẩu với khách hàng

2.Đặt chỗ trên tàu để xếp và chuyển hàng

3.Phát hành chứng từ xuất khẩu: Hợp đồng, Hóa đơn, Tờ khai, Vận đơn, Chứng nhận xuất xứ

4.Khi hàng ra đến cảng, sẽ được làm thủ tục để thông quan

5.Khi hàng bắt đầu rời cản, bộ chứng từ cũng sẽ được gửi tới cho khách hàng.

6.Nhân viên kinh doanh thông báo cho khách hàng để theo dõi và nhận hàng

7.Yêu cầu khách hàng thanh toán sau khi đã nhận hàng

Ví dụ

Ngày 21/01/2015, doanh nghiệp bán hàng xuất khẩu cho công ty TNHH Bảo Ngọc các mặt hàng sau:

Áo sơ mi Nam, số lượng 1000, đơn giá 18 USD

Áo sơ mi Nữ, số lượng 1000, đơn giá 21 USD

Thuế xuất khẩu 25%, tỷ giá 21.250đ => doanh nghiệp chưa thu được tiền của khách hàng

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng xuất khẩu" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán bán hàng: sẽ hạch toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu theo các bước sau:

oBước 1: Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng xuất khẩu

Trên phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, chọn chức năng Thêm.

Lựa chọn loại chứng từ cần lập là Bán hàng xuất khẩu:

HDTN_BANHANG_banhangxuatkhau_b1

Khai báo thông tin về chứng từ bán hàng xuất khẩu, sau đó nhấn Cất.

Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn: tích chọn Lập kèm hóa đơn. Sau khi chứng từ bán hàng được cất giữ, hệ thống sẽ tự động điền các thông tin về Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn. Trường hợp muốn sửa lại các thông tin, kế toán nhấn Sửa để thay đổi lại các thông tin trên.

HDTN_BANHANG_banhangxuatkhau_b2

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

Trường hợp bán hàng không xuất luôn hóa đơn: bỏ tích chọn Lập kèm hóa đơn, khi đó việc xuất hóa đơn sẽ được thực hiện như sau:

Chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn trên tab Bán hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập hóa đơn hoặc nhấn đúp chuột vào chứng từ cần chọn sau đó nhấn chọn chức năng Lập hóa đơn trên thanh công cụ .

HDTN_BANHANG_banhangxuatkhau_b3

Khai báo thông tin về hóa đơn và thuế GTGT, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

oBước 2: Lập phiếu xuất kho

Sau khi cất giữ xong chứng từ bán hàng xuất khẩu, nhấn chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ:

HDTN_BANHANG_banhangxuatkhau_b4

Kiểm tra thông tin chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất => hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin chứng từ xuất kho vừa lập sang tab Nhập, xuất kho của phân hệ Kho.

NOTE_iconnote Nếu khi lập chứng từ bán hàng xuất khẩu có tích chọn thông tin Kiêm phiếu xuất kho, hệ thống sẽ tự động sinh phiếu xuất ngay khi cất chứng từ bán hàng, kế toán không phải thực hiện bước này. Để biết thêm thông tin về việc lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho hoặc không kiêm phiếu xuất kho xem tại đây

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất kho hàng bán, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ xuất kho hàng bán xuất khẩu, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDTN_BANHANG_banhangxuatkhau_b5

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực xuất so với chứng từ xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ xuất kho ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ.