Giảm giá hàng bán

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Bán hàng >

Giảm giá hàng bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 5212                             Giảm giá hàng bán

Nợ TK 3331                              Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Có TK 111, 112, 131...

Mô tả nghiệp vụ

1.Nếu phát hiện hàng mua về không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng đã ký, khách hàng thoản thuận với doanh nghiệp, đồng thời lập biên bản về việc giảm giá hàng bán

2.Kế toán bán hàng lập hóa đơn giảm giá hàng bán để giao cho khách hàng

3.Kế toán bán hàng hạch toán khoản giảm giá hàng bán và ghi sổ kế toán  

Ví dụ

Ngày 04/02/2015, doanh nghiệp bán hàng cho công ty TNHH Phú Thái, chưa thu tiền:

oĐiều hòa SHIMAZU 12000BTU, số lượng 05, đơn giá 7.000.000đ, thuế GTGT 10%

oĐiều hòa SHIMAZU 24000BTU, số lượng 07, đơn giá 10.000.000đ, thuế GTG: 10%

Ngày 05/02/2015, Công ty TNHH Trần Anh phát hiện 2 điều hòa SHIMAZU 12.000BTU kém chất lương. Sau khi thoả thuận lại, doanh nghiệp đồng ý giảm 500.000đ/1 chiếc. Đồng thời xuất lại hoá đơn giảm giá hàng bán.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Giảm giá hàng bán" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Lập chứng từ giảm giá hàng bán

oVào phân hệ Bán hàng\tab Giảm giá hàng bán, chọn chức năng Thêm.

o Chọn loại chứng từ bán hàng cần giảm là: Bán hàng hóa, dịch vụ, Bán hàng đại lý bán đúng giá hoặc Bán hàng ủy thác xuất khẩu.

oChọn chứng từ bán hàng cần giảm giá:

HDTN_BANHANG_Giamgiahangban_b1

oHệ thống sẽ tự động lấy thông tin của khách hàng và hàng hóa từ chứng từ bán hàng sang.

oLựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá là: Giảm trừ công nợ.

oNhập thông tin giảm giá cho mặt hàng được giảm => với các mặt hàng không được giảm, kế toán nhấn chuột phải và chọn chức năng Xóa dòng chứng từ.

oSau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

NOTE_iconnote Trường hợp chọn phương thức giảm trừ là Trả lại tiền mặt, sau khi chứng từ được lập, Thủ quỹ sẽ đăng nhập vào phần mềm để thực hiện Ghi sổ cho các phiếu chi trong trường hợp giảm giá hàng bán.

Bước 2: Cấp số hóa đơn cho chứng từ giảm giá hàng bán

oSau khi chứng từ giảm giá hàng bán được cất giữ, chọn chức năng Cấp số hóa đơn trên thanh công cụ:

Giam_gia_hang_ban_05

oKhai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

NOTE_iconnote Số hóa đơn sẽ được hệ thống tự động đánh tăng dần, kế toán không sửa lại được.