Trả lại hàng bán

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Bán hàng >

Trả lại hàng bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Nhận lại hàng bị trả lại

Nợ TK 155, 156...

Có TK 632                          Giá vốn hàng bán

2. Thanh toán với người mua số tiền hàng bán bị trả lại

Nợ TK 5213                                Hàng bán bị trả lại

Nợ TK 3331                              Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Có TK 111, 112, 131...

Mô tả nghiệp vụ

1.Nếu phát hiện hàng mua về không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng đã ký, khách hàng thoản thuận với doanh nghiệp trả lại hàng đã mua

2.Khách hàng xuất hàng và hóa đơn trả lại hàng

3.Nhân viên kinh doanh nhận hóa đơn và hàng hóa

4.Nhân viên kinh doanh đề nghị nhập kho hàng bị trả lại

5.Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

6.Căn cứ vào Phiếu kho, Thủ kho nhập kho hàng bị trả lại và ghi Sổ kho

7.Kế toán bán hàng căn cứ vào hóa đơn bán hàng do khách hàng trả lại, thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán  

Ví dụ

Ngày 04/02/2015, doanh nghiệp bán hàng cho công ty TNHH Phú Thái, chưa thu tiền:

oThép tròn cuộn phi 6mm (CT3), số lượng 5.000kg, đơn giá 13.800đ, thuế GTGT 10%

oThép tròn cuộn phi 8mm (CT3), số lượng 5.000kg, đơn giá 13.700đ, thuế GTGT 10%

Ngày 05/02/2015, công ty TNHH Phú Thái phát hiện 100kg thép tròn cuộn phi 6mm (CT3) bị hỏng. Công ty TNHH Phú Thái mang hàng trả lại doanh nghiệp.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả lại hàng bán" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán bán hàng: sẽ hạch toán nghiệp vụ hàng bán bị trả lại theo các bước sau:

oBước 1: Lập chứng từ ghi nhận hàng bán bị trả lại

Vào phân hệ Bán hàng\tab Trả lại hàng bán, chọn chức năng Thêm.

Chọn loại chứng từ bán hàng bị trả lại là: Bán hàng hóa, dịch vụ, Bán hàng đại lý bán đúng giá hoặc Bán hàng ủy thác xuất khẩu.

Chọn chứng từ bán hàng có phát sinh hàng bị trả lại:

HDTN_BANHANG_Tralaihangban_b1_01

Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của khách hàng và hàng hóa từ chứng từ bán hàng sang.

Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ bị trả lại là: Giảm trừ công nợ:

Nhập thông tin số lượng cho các mặt hàng bị trả lại => với các mặt hàng không bị trả lại, kế toán nhấn chuột phải và chọn chức năng Xóa dòng chứng từ.

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

NOTE_iconnote Trường hợp chọn phương thức giảm trừ là Trả lại tiền mặt, sau khi chứng từ được lập, Thủ quỹ sẽ đăng nhập vào phần mềm để thực hiện Ghi sổ cho các phiếu chi trong trường hợp trả lại hàng bán.

oBước 2: Lập chứng từ nhập kho cho hàng bán bị trả lại

Nếu ở bước 1, tích chọn mục Kiêm phiếu nhập kho thì sau khi cất giữ xong chứng từ hàng bán bị trả lại, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ Phiếu nhập kho:

HDTN_BANHANG_Tralaihangban_b2

Kiểm tra thông tin chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Cất => hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin chứng từ nhập kho vừa lập sang tab Nhập, xuất kho của phân hệ Kho.

NOTE_iconnote NSD có thể tích chọn lập chứng từ hàng bán trả lại Có kiêm phiếu nhập kho hoặc không kiêm phiếu nhập kho. Thao tác chi tiết xem Tại đây

Với vai trò Thủ kho => ghi báo cáo tồn kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho:

oChọn chứng từ nhập kho hàng bán bị trả lại, sau đó nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Báo cáo tồn kho.