Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Bán hàng >

Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 111, 131...                   Tổng giá thanh toán

Có TK 511                           Doanh thu bán hàng

Có TK 3331                      Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Đồng thời phát sinh bút toán:

Nợ TK 632                       Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156...

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng hóa, dịch vụ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Khách hàng đến mua hàng, nhân viên bán hàng căn cứ vào yêu cầu khách hàng đề nghị xuất kho

2.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

3.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho

4.Nhân viên kinh bán hàng nhận hàng và giao cho khách hàng

5.Kế toán bán hàng ghi nhận doanh số bán hàng

6.Nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho khách hàng

7.Nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên bán hàng thì nhân viên bán hàng sẽ nhận tiền và mang về nhập quỹ, nếu thanh toán bằng tiền gửi thì khách hàng sẽ chuyển khoản vào tài khoản của công ty.

Ví dụ

Ngày 21/02/2015, bán hàng cho chị Nguyễn Thanh Duyên, thu ngay bằng tiền mặt:

Điều hòa SHIMAZU 12000BTU, số lượng 1, đơn giá 8.000.000đ, thuế GTGT 10%.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán bán hàng: sẽ hạch toán nghiệp vụ bán hàng hóa, dịch vụ trong nước theo các bước sau:

oBước 1: Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng hóa dịch vụ

Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, chọn chức năng Thêm.

Lựa chọn loại chứng từ cần lập là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước:

Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ bán hàng là: Thu tiền ngay.

HDTN_BANHANG_banhanghoadvtrongnuoc_b1

Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn: tích chọn Lập kèm hóa đơn, sau khi chứng từ bán hàng được cất giữ, kế toán sẽ thực hiện Cấp số hóa đơn trên thanh công cụ:

HDTN_BANHANG_banhanghoadvtrongnuoc_b2

Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

NOTE_iconnote Đối với trường hợp lập chứng từ bán hàng mà không xuất luôn hóa đơn thì NSD phải bỏ tích chọn ở mục Lập kèm hóa đơn

Trường hợp bán hàng không xuất luôn hóa đơn: việc xuất hóa đơn sẽ được thực hiện như sau:

Chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn trên tab Bán hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập hóa đơn.

HDTN_BANHANG_banhanghoadvtrongnuoc_b3

Khai báo thông tin về hóa đơn và thuế GTGT, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng Cấp số hóa đơn trên thanh công cụ => hệ thống sẽ tự dộng đánh số hóa đơn GTGT cho chứng từ bán hàng

Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ lấy thông tin Số hóa đơn lên chứng từ.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

NOTE_iconnote Nếu chứng từ bán hàng lựa chọn phương thức Thu tiền ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản mà tự động sinh ra các chứng từ thu tiền tương ứng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

oBước 2: Lập phiếu xuất kho

Sau khi cất giữ xong chứng từ bán hàng, nhấn chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ:

HDTN_BANHANG_banhanghoadvtrongnuoc_b4

Kiểm tra thông tin chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất => hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin chứng từ xuất kho vừa lập sang tab Nhập, xuất kho của phân hệ Kho.

NOTE_iconnote Nếu khi lập chứng từ bán hàng có tích chọn thông tin Kiêm phiếu xuất kho thì hệ thống sẽ tự động sinh phiếu xuất ngay sau khi cất chứng từ, kế toán sẽ không phải thực hiện bước này. Để biết thêm thông tin về việc lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho hoặc không kiêm phiếu xuất kho xem tại đây

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất kho hàng bán, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ xuất kho hàng bán theo hợp đồng bán, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDTN_BANHANG_banhanghoadvtrongnuoc_b5

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực xuất so với chứng từ xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ xuất kho ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ: