Tìm nhanh chứng từ mua hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh chứng từ mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh thông tin các chứng từ mua hàng đã được đã được lập trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn chứng từ mua hàng, ví dụ trên màn hình chứng từ bán hàng lập từ Mua hàng\trên màn hình chọn chứng từ mua hàng, nhấn mũi tên bên phải mục Số chứng từ..., sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

R21.18.03

Sau khi chọn xong thông tin chứng từ mua hàng, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo.