Khắc phục lỗi

Navigation:  7. Hướng dẫn Quản lý dữ liệu kế toán >

Khắc phục lỗi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khắc phục được 1 số lỗi cơ bản của dữ liệu kế toán

 

Cách thao tác

Đăng nhập vào màn hình quản lý dữ liệu kế toán, chi tiết xem tại đây.

Tại màn hình quản lý dữ liệu, chọn dữ liệu cần khắc phục lỗi, nhấn chọn biểu tượng HDSD_menuTep_icon Khacphucloi_01 trên thanh công cụ, xuất hiện giao diện hộp thoại Quyền truy cập

HDSD_Cacnghiepvudambaoantoandulieu_chuyendoidulieu_b1

Nhấn Đồng ý

HDSD_menuTep_Khacphucloi_01

Nhấn Thực hiện, chương trình sẽ thực hiện khắc phục 1 số lỗi cơ bản của dữ liệu kế toán nếu có.