Gỡ bỏ dữ liệu

Navigation:  7. Hướng dẫn Quản lý dữ liệu kế toán >

Gỡ bỏ dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép gỡ bỏ tệp dữ liệu .smd khỏi danh sách dữ liệu kế toán. Chức năng này thường được sử dụng khi nhu cầu sao chép dữ liệu .smd từ máy chủ này sang máy chủ khác

Cách thao tác

Đăng nhập vào màn hình quản lý dữ liệu kế toán, chi tiết xem tại đây.

Tại màn hình quản lý dữ liệu, chọn dữ liệu cần gỡ bỏ và nhấn nút Gỡ bỏ trên thanh công cụ, xuất hiện giao diện Quyền truy cập:

HDSD_Cacnghiepvudambaoantoandulieu_chuyendoidulieu_b1

Nhập Tên người dùng và Mật khẩu đăng nhập vào dữ liệu, sau đó nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện:

Go_bo_du_lieu

Nếu tích chọn Vẫn giữ trong máy chủ SQL thì dữ liệu dù được gỡ bỏ nhưng vẫn giữ trên máy chủ SQL, người dùng có thể phục hồi khi cần.

Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ thực hiện gỡ bỏ dữ liệu khỏi danh sách dữ liệu.