Tạo mới dữ liệu từ năm trước

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tệp >

Tạo mới dữ liệu từ năm trước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép kế toán tạo các dữ liệu kế toán mới từ năm trước để lấy được các thông tin danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh của năm hiện tại từ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới

Cách thao tác

Để bắt đầu tạo một dữ liệu kế toán mới từ năm trước, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Tại màn hình đăng nhập vào mục Tệp, sau đó chọn chức năng Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước

R22.07

Sau khi chọn chức năng Thực hiện chương trình sẽ thực hiện Tạo mới dữ liệu như sau:

R22.08

Sau khi tạo mới dữ liệu thành công màn hình sẽ hiển thị thông báo sau:

R22.09

Tiếp theo thực hiện <Đóng> màn hình thông báo chương trình sẽ hiển thị màn hình đăng nhập vào dữ liệu vừa tạo mới như sau:

R22.10

NOTE_iconnote 1. Trên dữ liệu mới sẽ lấy được tất cả danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh có ngày hạch toán lớn hơn hoặc bằng Ngày bắt đầu dữ liệu trên dữ liệu kế toán mới

     2. Đối với dữ liệu mới tất cả các thông tin tại Hệ thống tùy chọn sẽ giống với dữ liệu cũ

    3. Kế toán có thể tạo được dữ liệu mới từ năm trước bằng cách nhấn chọn biểu tượng Start, chọn All Programs\MISA SME.NET 2015\MISA SME.NET 2015 Tools\Company Setup New Data 2015