Ẩn/hiện thông tin

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tệp > Nhập khẩu từ excel >

Ẩn/hiện thông tin

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép Ẩn/hiện các thông tin nhập khẩu để giảm thiểu thông tin khi ghép cột dữ liệu nhập khẩu

Cách thao tác

Tại bước Ghép dữ liệu khi nhập khẩu từ Excel, nhấn Ẩn/hiện thông tin...

Nhap_khau_tu_Excel_04

Xuất hiện giao diện Ẩn/hiện thông tin

Nhap_khau_tu_Excel_07

Tích chọn các thông tin cần nhập khẩu, bỏ tích chọn các thông tin không cần nhập khẩu

Sau đó nhấn Đồng ý