Nhập khẩu dữ liệu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tệp >

Nhập khẩu dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép nhập khẩu lại dữ liệu từ tệp dữ liệu đã xuất khẩu ra để thuận tiện cho việc làm lại dữ liệu

Cách thao tác

Vào Menu Tệp\Nhập khẩu dự liệu, xuất hiện giao diện Nhập khẩu dữ liệu

Thực hiện các thao tác như hình dưới đây:

HDSD_menuTep_Nhapkhaudulieu_B1

Sau khi thực hiện các thao tác trên nhấn Cất và ghi sổ nếu muốn cất dữ liệu nhập khẩu đồng thời với việc ghi sổ chứng từ. Ngược lại nếu chỉ muốn cất giữ dữ liệu nhập khẩu còn việc ghi sổ chứng từ sẽ được thực hiện sau khi mở dữ liệu thì nhấn nút Cất

Sau khi cất dữ liệu nhập khẩu, xuất hiện màn hình hộp thoại Kết quả nhập khẩu

HDSD_menuTep_Nhapkhaudulieu_b2

Nhấn nút Lưu kết quả nếu muốn lưu lại kết quả của việc nhập khẩu

Nhấn nút Chi tiết... nếu muốn xem nguyên nhân tại sao nhập khẩu không thành công

HDSD_menuTep_Nhapkhaudulieu_b3

Nhấn nút Lưu kết quả nếu muốn lưu lại nguyên nhân của việc nhập khẩu không thành công

Nhấn nút Đóng

NOTE_iconnote Tất cả các vai trò người dùng ngoại trừ Vai trò thủ kho & Thủ quỹ thì đều có quyền Xuất/Nhập khẩu dữ liệu

Tinhnang_R4_bosungXuat-nhapkhau.XML_note