Lập đăng ký sử dụng hoá đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn > Đăng ký sử dụng hoá đơn >

Lập đăng ký sử dụng hoá đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về các lần đăng ký sử dụng hoá đơn, thay đổi hoá đơn tự in hoặc điện tử.

Cách thao tác

Tại phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, trên tab Đăng ký sử dụng hoá đơn, chọn chức năng Thêm (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hoá đơn\Đăng ký sử dụng hoá đơn):

Dang_ky_su_dung_hoa_don        

Khai báo các thông tin về đăng ký sử dụng hoá đơn:

oQuyết định áp dụng hoá đơn: khai báo các thông tin về quyết định áp dụng hoá đơn được lập để gửi cơ quan thuế => kế toán có thể đính kèm mẫu quyết định đã lập bằng cách nhấn chọn nút HDSD_Quanlyhoadon_icon_taitepdinhkem_01 bên phải mục Tệp đính kèm để chọn mẫu đính kèm.

oChọn mẫu hoá đơn: tích chọn các mẫu hoá đơn sẽ được đăng ký sử dụng theo quyết định đã khai báo.

Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteTrước khi lập đăng ký sử dụng hoá đơn, cần phải tạo mẫu hoá đơn cần đăng ký bên tab Mẫu hoá đơnlập quyết định áp dụng mẫu hoá đơn.