Tải mẫu quyết định áp dụng hoá đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn > Đăng ký sử dụng hoá đơn >

Tải mẫu quyết định áp dụng hoá đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phần mềm MISA SME.NET 2015 cung cấp cho kế toán các mẫu quyết định áp dụng theo quy định của cơ quan thuế.

Cách thao tác

Tại phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, trên tab Đăng ký sử dụng hoá đơn, chọn chức năng Tải mẫu trên thanh công cụ:

HDSD_QLHD_DKsudunghoadon_TaimauQD_b1

Sau khi tải mẫu về, kế toán mở mẫu ra và khai báo các thông tin còn thiếu:

Tai_mau_quyet_dinh_01

Sau khi khai báo xong, có thể in ra và nộp cho cơ quan thuế.