Lập thông báo phát hành hoá đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn > Thông báo phát hành hoá đơn >

Lập thông báo phát hành hoá đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập thông báo phát hành hoá đơn để gửi cho cơ quan thuế.

Cách thao tác

Tại phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, chọn chức năng Thông báo phát hành hoá đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Thông báo phát hành hoá đơn chọn chức năng Thêm):

Thong_bao_phat_hanh_hoa_don        

Khai báo các thông tin về thông báo phát hành hoá đơn:

oThông báo phát hành: khai báo các thông tin về thông báo phát hành hoá đơn được lập để gửi cơ quan thuế.

oCác loại hoá đơn phát hành: tích chọn các loại hoá đơn sẽ được thông báo phát hành với cơ quan thuế. Đồng thời khai báo thông tin về số lượng mẫu đăng ký, ngày bắt đầu sử dụng...

Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu Thông báo phát hành hoá đơn (tự in, đặt in) hoặc Thông báo phát hành hoá đơn điện tử để in. Ngoài ra, cũng có thể in theo mẫu đặc thù nào đó bằng cách sử dụng chức năng Thiết kế mẫu chứng từ.

Xem thêm

Tuỳ chọn in