Kết chuyển chi phí

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Công trình >

Kết chuyển chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất đã phát sinh trong kỳ từ tài khoản 621, 622, 623, 627 sang tài khoản 154 theo từng công trình.

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành\tab Công trình, chọn chức năng Kết chuyển chi phí bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn kỳ tính giá thành trên tab Công trình, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Kết chuyển chi phí):

Ket_chuyen_CP_cong_trinh_01

Chọn xong kỳ tính giá thành, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ kết chuyển toàn bộ chi phí từ tài khoản 621, 622, 623, 627 sang tài khoản 154:

Ket_chuyen_CP_cong_trinh_02

Kiểm tra chứng từ kết chuyển, nếu phát hiện sai có thể sửa lại trực tiếp trên chứng từ.

Sau khi kiểm tra xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteTrường hợp muốn tìm lại chứng từ kết chuyển chi phí công trình đã lập, chọn chức năng này bên thanh tác nghiệp, sau đó nhấn Hoãn. Tiếp theo nhấn chọn chức năng Duyệt:

Ket_chuyen_CP_cong_trinh_03