Nghiệm thu công trình

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Công trình >

Nghiệm thu công trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép kết chuyển giá vốn công trình từ tài khoản 154 sang tài khoản 632 khi thực hiện nghiệm thu công trình.

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành\tab Công trình, chọn chức năng Nghiệm thu công trình bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn kỳ tính giá thành trên tab Công trình, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Nghiệm thu công trình):

Nghiem_thu_cong_trinh_01

Chọn xong kỳ tính giá thành, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ kết chuyển giá vốn của công trình từ tài khoản 154 sang tài khoản 632:

Nghiem_thu_cong_trinh_02

Kiểm tra chứng từ nghiệm thu, nếu phát hiện sai có thể sửa lại trực tiếp trên chứng từ.

Sau khi kiểm tra xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Trường hợp muốn tìm lại chứng từ nghiệm thu công trình đã lập, chọn chức năng này bên thanh tác nghiệp, sau đó nhấn Hoãn. Tiếp theo nhấn chọn chức năng Duyệt:

Nghiem_thu_cong_trinh_03

 2. Kể từ phiên bản R10, MISA SME.NET 2015 cho phép sao chép dữ liệu cho các dòng chi tiết trong cùng một chứng từ nghiệm thu công trình. Thao tác chi tiết xem tại đây