Nghiệm thu đơn hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Đơn hàng >

Nghiệm thu đơn hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép kết chuyển giá vốn đơn hàng từ tài khoản 154 sang tài khoản 632 khi thực hiện nghiệm thu đơn đặt hàng.

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng, chọn chức năng Nghiệm thu đơn hàng bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn kỳ tính giá thành trên tab Đơn hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Nghiệm thu đơn hàng):

Nghiem_thu_don_hang_01

Chọn xong kỳ tính giá thành, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ kết chuyển giá vốn của đơn hàng từ tài khoản 154 sang tài khoản 632:

Nghiem_thu_don_hang_02

Nhập tỷ lệ nghiệm thu cho từng đơn hàng tại cột % nghiệm thu.

Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteTrường hợp muốn tìm lại chứng từ nghiệm thu đơn hàng đã lập, sẽ chọn chức năng này bên thanh tác nghiệp, sau đó nhấn Hoãn. Tiếp theo nhấn chọn chức năng Duyệt:

Nghiem_thu_don_hang_03

2. Kể từ phiên bản R10, MISA SME.NET 2015 cho phép sao chép dữ liệu cho các dòng chi tiết trong cùng một chứng từ nghiệm thu đơn hàng. Thao tác chi tiết xem tại đây