Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp >

Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Thực hiện đánh giá lại các khoản tiền ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở thời điểm cuối kỳ kế toán.

Cách thao tác

Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ, xuất hiện giao diện màn hình hộp thoại Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ

TNMR18_DanhgialaiNT_KTMuonchidanhgialaiTKtien_TDtien&tkcn_b1_01

Thực hiện các thao tác như hình trên

Sau khi nhấn Thực hiện, xuất hiện màn hình hộp thoại Xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ

TNMR18_DanhgialaiNT_KTMuonchidanhgialaiTKtien_TDtien&tkcn_b2

Nhấn Cất để lưu lại thông tin xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ đã chọn