Xử lý các chứng từ chưa ghi sổ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp > Khoá sổ kỳ kế toán >

Xử lý các chứng từ chưa ghi sổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép xử lý các chứng từ chưa được ghi sổ trong quá trình hạch toán chứng từ phát sinh Cho phép xử lý các chứng từ chưa được ghi sổ trong quá trình hạch toán chứng từ phát sinh

Cách thao tác

Sau khi nhấn Thực hiện khóa sổ kỳ kế toán, chương trình xuất hiện thông báo có một số chứng từ chưa được ghi sổ và yêu cầu xử lý các chứng từ này trước khi khóa sổ. Nhấn Có, xuất hiện hộp hội thoại để bắt đầu quy trình xử lý chứng từ

Tonghop_Khoasokyketoan_xulycacCTchuaghiso

Thực hiện các thao tác như hình trên

Sau khi Thực hiện xuất hiện màn hình hộp thoại thông báo kết quả xử lý chứng từ chưa ghi sổ

Tonghop_khoasokyketoan_Ketquaxulychungtu

Nhấn Kết thúc