Thủ kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Thủ kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chương trình hỗ trợ người dùng với vai trò là thủ kho giao diện quản lý danh sách các Đề nghị nhập, xuất kho, các biên bản kiểm kê và các báo cáo phân tích có liên quan đến các hoạt động nhập, xuất kho, kiểm kê hàng hóa,...

HDSD_Thukho_manhinhxuatnhapkho

Tại đây, có thể thực hiện các chức năng Xem Đề nghị nhập, xuất kho; Ghi sổ/Bỏ ghi Đề nghị nhập, xuất kho; Xem Biên bản kiểm kê, Xem báo cáo phân tích. Thao tác chi tiết như sau:

Xem Đề nghị nhập, xuất kho

Nhấn chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho

Chọn Đề nghị nhập kho hoặc Đề nghị xuất kho trên màn hình danh sách

Nhấn Thukho_iconXemCT trên thanh công cụ

Thukho_XemDenghinhapxuatkho

Nhấn Đóng

Ghi sổ/Bỏ ghi Đề nghị nhập, xuất kho

Ghi sổ

Nhấn chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho

Chọn Đề nghị nhập kho hoặc Đề nghị xuất kho có tình trạng Chưa ghi sổ trên màn hình danh sách

Nhấn Thukho_iconGhiso trên thanh công cụ

Thukho_Ghiso_DenghiNXK

Chọn hình thức ghi sổ theo ngày hạch toán trên chứng từ hay theo ngày tùy chọn

Nhấn nút Ghi sổ

Bỏ ghi

Nhấn chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho

Chọn Đề nghị nhập kho hoặc Đề nghị xuất kho có tình trạng Đã ghi sổ trên màn hình danh sách

Nhấn Thukho_BoghiDenghiNXK trên thanh công cụ

Xem Biên bản kiểm kê

Nhấn chọn tab Biên bản kiểm kê

Chọn Biên bản kiểm kê cần xem trên màn hình danh sách

Nhấn Thukho_iconXemCT trên thanh công cụ

HDSD_THUKHO_bangkiemke

Nhấn Đóng

Chọn xem các báo cáo kho

Nhấn chọn tab Báo cáo phân tích

Nhấn chọn Thukho_iconChonbaocao

HDSD_BANLAMVIEC_Thukho_thamsobaocao

Thực hiện các thao tác như hình vẽ trên, sau đó nhấn Đồng ý