Ngân sách

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Ngân sách cho phép lập dự toán chi phí  ngân sách đầu năm, kiểm soát tình hình chi tiêu ngân sách theo từng tháng, quý, năm và theo dõi tình hình chi thực tế so với dự toán

HDSD_NGANSACH_manhinhds

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ Ngân sách tại đây

Tại đây, có thể thực hiện các chức năng Nhập dự toán, Nhân bản. Thao tác chi tiết như sau:

Nhập dự toán

oVào phân hệ Ngân sách\tab Dự toán, nhấn chọn chức năng Nhập dự toán icon_Nhapdutoan hoặc nhấn chọn chức năng Nhập dự toán trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình

oThực hiện các thao tác như hình dưới đây

HDNV_Ngansach_Lapdutoan_b1

oSau khi thực hiện các thao tác như hình bên trên nhấn Cất để hoàn thành việc Lập dự toán

oTrong trường hợp muốn lập dự toán chi phí chi tiết cho từng đơn vị con, thì sau khi nhấn chọn chức năng Nhập dự toán, phải tích chọn mục Dự toán chi tiết theo đơn vị

HDNV_Ngansach_Lapdutoan_b2

oĐối với trường hợp Công ty đa chi nhánh, khi lập dự toán chi phí lập dự toán chi phí cho từng chi nhánh và dự toán chi phí riêng của Tổng công ty bằng cách chọn từng chi nhánh cụ thể tại mục Chi nhánh rồi thao tác tương tự như trên 

HDNV_Ngansach_Lapdutoan_b3

 

NOTE_iconnote 1. Tùy chọn Chi nhánh chỉ xuất hiện khi đăng nhập vào Tổng công ty của dữ liệu đa chi nhánh

   2. Nếu chọn chi nhánh = cấp Tổng công ty mới hiển thị tùy chọn Bao gồm dự toán của chi nhánh phụ thuộc. Khi tích vào tùy chọn này chỉ có thể xem được số liệu dự toán chi phí cho tất cả các chi nhánh phụ thuộc và các phòng ban riêng của Tổng công ty

Nhân bản

oVào phân hệ Ngân sách\tab Dự toán, thực hiện các thao tác như hình dưới đây

HDSD_Ngansach_Nhanban_b1

oNhấn  Cất 

NOTE_iconnote Khi đăng nhập vào tổng công ty của dữ liệu đa chi nhánh thì sau khi nhấn chức năng Nhân bản, trên màn hình hộp thoại Dự toán chi phí sẽ hiển thị mục Chi nhánh cần tạo mới dự toán chi phí. Thao tác cụ thể xem hình dưới đây

HDSD_Ngansach_nhanban_b2

Xem báo cáo phân hệ Ngân Sách:

oVào Cây báo cáo, chọn mục Ngân sách

oNhấn chọn báo cáo Tình hình chi phí thực tế so với dự toán

HDNV_Ngansach_Xembaocao_b1

oChọn các thông tin Chi nhánh, Kỳ báo cáo, Đơn vị

oNhấn nút <<Đồng ý>>

HDNV_Ngansach_Xembaocao_b2

oKiểm tra dữ liệu trên báo cáo, nhấn <<Đóng>> trên thanh công cụ để hoàn tất việc xem báo cáo