Khai báo thông tin ban đầu

Navigation:  4. Các bước bắt đầu sử dụng MISA SME.NET2015 >

Khai báo thông tin ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trước khi nhập chứng từ phát sinh, khai báo các thông tin ban đầu gồm danh mục và số dư.

Cách thao tác

Sau khi tạo dữ liệu kế toán, đăng nhập vào dữ liệu kế toán vừa tạo mới, xuất hiện giao diện:

CacbuocsudungMISASME.NET 2015_Khaibaothongtinbandau

Chuẩn bị dữ liệu nhập khẩu:

oĐể nhập khẩu danh mục và số dư từ Excel, cần chuẩn bị dữ liệu danh mục và số dư bằng tệp Excel theo đúng mẫu của MISA.

oChọn vào đường link theo hướng dẫn trên hình để tải các tệp mẫu nhập khẩu.

oSau khi tải tệp mẫu, mở từng tệp mẫu, sau đó copy dữ liệu từ báo cáo sẵn có của Doanh nghiệp vào các tệp mẫu (xem hướng dẫn ở sheet Hướng dẫn của từng tệp mẫu nhập khẩu)

NOTE_iconnote Lưu ý đối với tệp mẫu nhập khẩu:

oKhông thay đổi tên tệp, tên sheet, tên cột trên tệp mẫu nhập khẩu

oCác cột có đánh dấu (*) là các cột bắt buộc phải nhập

oKhông được nhập quá số ký tự cho phép của một thông tin (VD: Nhập số dư Nợ tối đa 14 số)

oCác thông tin mà quý vị không có nhu cầu quản lý thì có thể để trống

Xem phim hướng dẫn:

oPhim hướng dẫn điền thông tin vào file Số dư tài khoản:

 

Download phim hướng dẫn khai báo số dư tài khoản: Tại đây

 

oPhim hướng dẫn điền thông tin vào file Số dư công nợ khách hàng:

 

Download phim hướng dẫn khai báo số dư công nợ khách hàng: Tại đây

 

oPhim hướng dẫn điền thông tin vào file Số dư công nợ NCC:

 

Download phim hướng dẫn khai báo công nợ nhà cung cấp: Tại đây

 

oPhim hướng dẫn điền thông tin vào file Số dư công nợ nhân viên:

 

Download phim hướng dẫn khai báo số dư công nợ nhân viên: Tại đây

 

oPhim hướng dẫn điền thông tin vào file Số dư tồn kho VTHH:

 

Download phim hướng dẫn khai báo số dư tồn kho VTHH: Tại đây

 

oPhim hướng dẫn điền thông tin vào file Công cụ dụng cụ:

 

Download phim hướng dẫn khai báo Công cụ dụng cụ đầu kỳ: Tại đây

oPhim hướng dẫn điền thông tin vào file Tài sản cố định:

 

Download phim hướng dẫn khai báo Tài sản cố định đầu kỳ: Tại đây

 

Nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm:

 

Download phim hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu: Tại đây

oTại màn hình Bắt đầu làm việc với MISA SME.NET 2015, nhấn Tiếp theo xuất hiện giao diện các bước nhập khẩu:

oBước 1: Chọn tệp dữ liệu

Khai_bao_thong_tin_BD_02

Đối với dữ liệu đa chi nhánh, chọn chi nhánh cần nhập khẩu dữ liệu, nếu chi nhánh chưa khai báo có nhấn vào biểu tượng dấu cộng để thêm nhanh chi nhánh

Khai_bao_thong_tin_BD_03

Nhấn Chọn dữ liệu nhập khẩu:

Khai_bao_thong_tin_BD_04

Chọn thư mục tệp mẫu nhập khẩu, có thể chọn 1 vài tệp hoặc chọn cả thư mục (lưu ý chỉ được chọn các tệp theo đúng mẫu của MISA):

Khai_bao_thong_tin_BD_05

Để chọn lại tất cả các tệp, nhấn vào Chọn dữ liệu nhập khẩu, để chọn lại từng tệp thì nhấn vào biểu tượng như trên hình.

Sau khi chọn tệp, nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Kiểm tra dữ liệu. Lưu ý, chương trình chỉ tiếp tục thực hiện bước tiếp theo khi tất cả các tệp là hợp lệ.

oBước 2: Kiểm tra dữ liệu

Khai_bao_thong_tin_BD_06

Chương trình sẽ thực hiện kiểm tra dữ liệu trên tệp nhập khẩu, nếu có tệp dữ liệu chứa dữ liệu không hợp lệ, nhấn Mở tệp để mở tệp và sửa dữ liệu không hợp lệ

Sau khi cất tệp mẫu đã sửa, nhấn Kiểm tra lại dữ liệu, chương trình sẽ thực hiện kiểm tra lại các dữ liệu.

Khi tất cả các tệp dữ liệu nhập khẩu đã hợp lệ, nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Nhập khẩu dữ liệu:

oBước 3: Nhập khẩu dữ liệu

Khai_bao_thong_tin_BD_07

Chương trình sẽ thực hiện nhập khẩu lần lượt từng tệp.

Sau khi nhập khẩu thành công tất cả các tệp, nhấn Nhập khẩu tiếp nếu muốn nhập khẩu cho chi nhánh khác, trường hợp dữ liệu không có nhiều chi nhánh thì nhấn Đóng.

Sau đó vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu để kiểm tra kết quả nhập khẩu.