Bảo trì dữ liệu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích >

Bảo trì dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tiến hành sửa chữa các tệp dữ liệu bị hỏng trong quá trình sử dụng. Các tệp dữ liệu có thể bị hỏng do mất điện bất ngờ khi đang vận hành chương trình, sự cố máy tính bị treo, đĩa hỏng…

Cách thao tác

Vào menu Tiện ích, chọn chức năng Bảo trì dữ liệu:

Tienich_Baotridulieu_B1_01

Chọn khoảng thời gian thực hiện bảo trì tại mục Kỳ

Tích chọn mục Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ để thực hiện bảo trì dữ liệu cho cả những chứng từ chưa được ghi sổ

Nhấn Thực hiện

Trong trường hợp có phát sinh những chứng từ không thực hiện bảo trì được, muốn xem danh sách những chứng từ đó nhấn nút Đồng ý trên hộp thoại thông báo rồi nhấn Tienich_Baotridulieu_iconXemketqua.

HDSD_TIENICH_BAOCAO_Baotridulieu_b2

Nhấn Đóng trên màn hình hộp thoại Chứng từ không thực hiện bảo trì được. Sau đó nhấn nút Kết thúc để hoàn tất việc bảo trì dữ liệu.