Máy chủ SQL Server đang bị ngừng hoạt động

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc thường gặp khi đăng nhập vào chương trình >

Máy chủ SQL Server đang bị ngừng hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi đăng nhập vào chương trình gặp câu cảnh báo "Máy chủ SQL Server đang bị ngừng hoạt động"

Vuongmac_maychungunghoatdong

Cách khắc phục:

Vào All Programs\Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools\SQL Server Configuration Manager

Vuongmac_MaychuSQLServer_bingung_B1_01

Chọn mục SQL Server 2015 Services trên màn hình hộp thoại SQL Server Configuration Manager

Vuongmac_MaychuSQLServer_B2_01

Nhấn chọn mục SQL Server (MISASME2015) đang ở trạng thái Stopped

Nhấn chuột phải và chọn Start

Chờ cho đến khi SQL Server (MISA SME2015) chuyển sang trạng thái running thành công

NOTE_iconnoteTrong trường hợp sau khi nhấn nút Start mà xuất hiện lỗi. Nguyên nhân dẫn đến lỗi Start không thành công này có thể là do:

1.Trên máy NSD có cài phần mềm BKAV (Phiên bản thấp hơn BKAV 2015)và bị phần mềm BKAV chặn nên không Start được.==> Trong trường hợp này, vào tùy chọn, firewall và chuyển sang chế độ Basic mode rồi Start lại SQL hoặc nâng cấp phần mềm BKAV lên phiên bản BKAV 2015

2.NSD cài 1 số phần mềm xung đột với SQL như: iVilid download, Chorme Toolbar, Delta toolbar, Search result Toolbar, Searchqu Toolbar, SearchNu Toolbar, Các phần mềm tối ưu performance window (Chỉnh sửa registry, Cleaner, Performance)...==> Trong trường hợp này thì thực hiện gỡ bỏ các phần mềm trên rồi Start lại SQL