15. Nộp BCTC cho cơ quan thuế

Navigation:  12. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm >

15. Nộp BCTC cho cơ quan thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nộp BCTC trực tiếp từ MISA qua MTAX:

Cách 1:

- Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán, in bảng cân đối kế toán kèm các báo cáo KQ HĐKD, LCTT, Cân đối tài khoản (nếu có).

- Nhấn chức năng <<Nộp báo cáo thuế qua MTAX.VN>>, Nhâp mã số thuế và mật khẩu.

- Nhập mã PIN của chữ ký số để ký điện tử => BCTC được tự động nộp sau khi ký điện tử.

- Có thể kiểm tra BCTC đã nộp bằng cách vào trang MTAX.VN\Tờ khai, xem thông báo của tổng cục thuế đối với BCTC vừa nộp .

Cách 2:

- Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán, in bảng cân đối kế toán kèm các báo cáo KQ HĐKD, LCTT, Cân đối tài khoản (nếu có).

- Nhấn chức năng <<Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK>>, lưu file ra một thư mục bất kỳ trên máy tính.

- Đăng nhập vào trang nộp thuế MTAX online hoặc MTAX desktop.

- Nhấn chức năng <<Nộp tờ khai>>, sau đó chọn BCTC được xuất khẩu ở trên, nhập mã PIN để ký điện tử và nhấn <<Đồng ý>> để nộp tờ khai.

2. Nộp BCTC qua trang nộp thuế  iHTKK hoặc một số nhà cung cấp khác:

- Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán, in bảng cân đối kế toán kèm các báo cáo KQ HĐKD, LCTT, Cân đối tài khoản (nếu có)

- Nhấn chức năng <<Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK>>, lưu file ra một thư mục bất kỳ trên máy tính.

- Đăng nhập trang trang nộp thuế  iHTKK.

- Nhấn chức năng <<Nộp tờ khai>>, chọn BCTC được xuất khẩu ở trên.

- Nhấn <<Ký điện tử>>, sau đó nhấn <<Nộp tờ khai>>

NOTE_iconnote  Lưu ý:

- Có nhiều cách để nộp tờ khai và phụ lục qua mạng. Khi thực hiện nếu cách này không được thì có thể thực hiện theo cách khác để đảm bảo thời gian nộp báo cáo đúng hạn. Sau đó kiểm tra lại và sửa lỗi sau.

- Báo cáo có thể nộp nhiều lần, Tổng cục thuế chấp nhận báo cáo được nộp cuối cùng.

- Thuyết minh BCTC có thể tự tạo ngoài bẳng excel hoặc word không nhất thiết là phải lấy từ phần mềm MISA hay phần mềm HTKK.

- Đối với Thuyết minh BCTC hoặc Cân đối tài khoản theo TT200/2014-TT/BTC, nếu người dùng muốn nộp kèm với bộ BCTC thì sau khi nộp BCTC thành công, tại danh sách các BCTC đã nộp, nhấn chức năng <<Gửi phụ lục>> để nộp (định dạng để gửi là .docx hoặc .xlsx).