Cách khắc phục khi không cài đặt được .NET 4.0 trên máy tính có sử dụng hệ điều hành Win 7.0

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc trong quá trình cài đặt chương trình >

Cách khắc phục khi không cài đặt được .NET 4.0 trên máy tính có sử dụng hệ điều hành Win 7.0

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi không thực hiện được việc cài đặt .NET 4.0 trên máy tính có sử dụng hệ điều hành Window 7.0:

Cách khắc phục: Xem hướng dẫn Tại đây