Những vướng mắc trong quá trình cài đặt chương trình

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp >

Những vướng mắc trong quá trình cài đặt chương trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trong quá trình cài đặt phần mềm MISA SME 2015, có thể gặp 1 số vướng mắc như sau:

Cách khắc phục khi không cài đặt được .NET 4.0 trên máy tính có sử dụng hệ điều hành Win 7.0

Không cài đặt được chương trình trên máy tính có sử dụng hệ điều hành window 8

Không cài được NET Framework 4.0 trên máy WIN XP - 64 bit SP2

Cách khắc phục việc đăng nhập vào SQL báo lỗi Window Authenticate SME2015

Làm thế nào khi gặp lỗi không gõ được tiếng Việt trên máy window 8