Lỗi chưa xác định

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc thường gặp khi đăng nhập vào chương trình >

Lỗi chưa xác định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi đăng nhập vào chương trình gặp câu cảnh báo không kết nối được đến máy chủ SQL Server do lỗi chưa xác định

Cách khắc phục:

Khi gặp lỗi này, khắc phục bằng cách liên hệ theo số tổng đài 19008677 của MISA để được trợ giúp