Không có quyền truy cập đến máy chủ SQL Server

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc thường gặp khi đăng nhập vào chương trình > Không kết nối được đến máy chủ SQL Server >

Không có quyền truy cập đến máy chủ SQL Server

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi đăng nhập vào chương trình gặp câu cảnh báo không kết nối được đến máy chủ SQL Server do không có quyền truy cập đến máy chủ SQL Server

Cách khắc phục:

Khi gặp lỗi này, khắc phục bằng cách liên hệ với bộ phận chuyên trách về kỹ thuật công nghệ thông tin hay quản trị mạng của doanh nghiệp hoặc vui lòng liên hệ với MISA để được trợ giúp