Không cài được NET Framework 4.0 trên máy WIN XP - 64 bit SP2

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc trong quá trình cài đặt chương trình >

Không cài được NET Framework 4.0 trên máy WIN XP - 64 bit SP2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi cài đặt trên máy WIN XP - 64 bit SP2 thì báo lỗi sau:

Loi_cai_Dat_01

Nguyên nhân: do Windows thiếu Windows Imaging Component (WIC)

Cách khắc phục: download Windows Imaging Component x64 về cài đặt, sau đó cài .Net Framework 4.0