Không cài được SQL Server

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc trong quá trình cài đặt chương trình > Không cài đặt được chương trình trên máy tính có sử dụng hệ điều hành window 8 >

Không cài được SQL Server

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Biểu hiện:

 

Khi cài đặt xong thì không thấy SQL Server của chương trình tạo ra

Trong trường  hợp vẫn thấy có SQL Server của chương trình tạo ra nhưng khi mở chương trình và đăng nhập vào Máy chủ thì thấy xuất hiện hộp thoại “Thiết lập thông tin hệ thống”, sau đó làm theo hướng dẫn thì gặp thông báo “Thông tin đăng nhập của người quản trị không hợp lệ. Xin vui lòng kiểm tra lại.”

 

Cauhoithuonggap_KhongcaidatCTtrenHDHwin8_KhongcaiduocSQLserver_b1

 

Nguyên nhân:

 

Một vài sản phẩm cũ của MISA như Bamboo, X1, ... dùng mật khẩu SQL ngầm định đơn giản để đảm bảo quá trình cài đặt thành công. Windows 8 tăng mức độ bảo mật yêu cầu mật khẩu phức tạp hơn nên tiến trình cài đặt SQL bị lỗi, không thể cài đặt thành công. Lưu ý là sản phẩm MISA SME.NET 2012-2010 không gặp vấn đề này.

Cách khắc phục

 

   1. Vào Start > Run, gõ gpedit.msc => nhấn OK

 

   2. Tìm đến mục:  Local computer policy/Computer configuration/Windows Settings/Security Settings/Account Policies/Password policy

 

Cauhoithuonggap_KhongcaidatCTtrenHDHwin8_KhongcaiduocSQLserver_b2

 

   3. Chọn vào "Password must meet complexity requirement" và thực hiện Disable

   4. Thực hiện Remove chương trình đi

   5. Cài lại bộ cài