Hướng dẫn cách lấy mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi khác >

Hướng dẫn cách lấy mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lấy các biểu mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 

 

Cách thao tác

Bước 1: Chuẩn bị mẫu

Tại màn hình chứng từ hoặc hóa đơn có liên quan trên phần mềm MISA SME.NET 2012, ví dụ chứng từ Bán hàng chưa thu tiền, nhấn mũi tên bên phải biểu tượng In trên thanh công cụ và nhấn đúp chuột vào mẫu hóa đơn hoặc mẫu chứng từ cần chuyển lên MISA SME.NET 2015. Ví dụ: chọn mẫu Hóa đơn bán hàng_Mẫu 2 liên

Tinhnangmoi_R3_bosungcochetuongthich_b1

Nhấn đúp chuột vào mẫu hóa đơn hoặc chứng từ cần chuyển lên MISA SME.NET 2015, sau đó thực hiện các thao tác như hình dưới đây

Tinhnangmoi_R3_bosungcochetuongthich_b2

Bước 2: Đăng ký mẫu

Vào All programs chọn MISA SME.NET 2015\MISA SME.NET 2015 Tools\Report Management Tool

Tinhnangmoi_R3_bosungcochetuongthich_b3

Nhấn đúp chuột vào mục Report Management Tool

Tinhnangmoi_R3_bosungcochetuongthich_b4

Đăng nhập vào dữ liệu kế toán muốn chuyển mẫu hóa đơn, chứng từ lên

Nhấn Đồng ý

Nhấn Thêm trên thanh công cụ màn hình Quản lý mẫu báo cáo

Tinhnangmoi_R3_bosungcochetuongthich_b5

Nhấn chọn TInhnangmoi_R3_bosungcochetuongthich_iconchonfile bên phải mục Tệp mẫu, tìm đến nơi lưu tệp mẫu hóa đơn, chứng từ muốn đưa lên

  Tinhnangmoi_R3_bosungcochetuonthich_b6

Nhấn Đồng ý

Nhấn Đóng trên màn hình hộp thoại công cụ Quản lý mẫu báo cáo

Bước 3: Sử dụng mẫu

Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của phần mềm MISA SME.NET 2015

Vào phân hệ có liên quan đến mẫu hóa đơn, chứng từ vừa chuyển lên. Ví dụ, vào phân hệ Bán hàng, nhấn chọn 1 chứng từ bán hàng

  Tinhnangmoi_R3_bosungcochetuongthich_b7

Nhấn chọn mũi tên bên phải biểu tượng In, nhấn chọn mẫu vừa được chuyển lên (Ví dụ: Hóa đơn bán hàng_Mẫu 2 liên)

  Tinhnangmoi_R3_Bosungcochetuongthich_b8

Chương trình sẽ tự động in chứng từ đã chọn theo mẫu hóa đơn vừa chuyển lên

Nhấn Đóng