Hướng dẫn thêm mẫu trên báo cáo mới

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Báo cáo > Hướng dẫn xem và tùy biến báo cáo quản trị trên MISA SME.NET 2015 >

Hướng dẫn thêm mẫu trên báo cáo mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thêm mẫu báo cáo mới phù hợp với nhu cầu phân tích và quản lý của doanh nghiệp

Cách thao tác

Trên các báo cáo phân tích phân hệ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng,… ==> nhấn vào Mẫu và chọn Quản lý mẫu

HDSD_TIENICH_BAOCAO_HDThemmaubcmoi_b1

Trên màn hình Quản lý mẫu: phần mềm đã có sẵn 2 mẫu là mẫu chuẩn và mẫu ngoại tệ (Mẫu ngoại tệ chỉ có trên các báo cáo liên quan tới thống kê theo tiền ngoại tệ)

HDThemmaumoi_b2

Có thể thiết lập thêm các mẫu khác. Thực hiện nhấn nút “Thêm” ==> Màn hình Thêm mẫu xuất hiện

Trên màn hình Thêm mẫu,

oNhập tên mẫu, ví dụ: đặt tên mẫu mới là “Mẫu chi tiết công nợ phải thu (đầy đủ)”

oNhập tên báo cáo sẽ hiển thị khi xem và in báo cáo theo mẫu này. Ví dụ: BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI THU

HDThemmaumoi_b3

oTab Thiết lập

Tên cột trên giao diện: cho phép thay đổi lại tên cột trên báo cáo phân tích, thống kê theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Ghi chú: cho phép nhập tên đầy đủ của cột trong trường hợp tên cột quá dài, bắt buộc viết tắt tên cột => sau khi thiết lập xong, trên màn hình báo cáo phân tích, thông kê, khi di chuyển chuột vào tên viết tắt của cột, hệ thống sẽ tự động hiển thị tên đầy đủ.

Thuộc nhóm: chỉ hiện thị đối với các báo cáo có các cột được nhóm theo từng nhóm khác nhau => không được phép sửa lại thông tin này.

Hiển thị: cho phép thiết lập chế độ ẩn/hiện các cột trên màn hình báo cáo phân tích, thống kê.

Vị trí cột: hiển thị thứ tự các cột trên màn hình báo cáo phân tích, thống kê => vị trí của các cột sẽ được thay đổi khi sử dụng biểu tượng và.

Độ rộng: cho phép thiết lập độ rộng của các cột trên màn hình báo cáo phân tích, thống kê.

Cố định cột: nếu cột nào được tích chọn, thì trên tab màn hình báo cáo phân tích, thống kê cột đó sẽ được cố định ở vị trí đầu danh sách các cột.

oTab Xem trước: cho phép xem trước mẫu báo cáo (có dữ liệu) theo các thông tin đã được khai báo trên tab Thiết lập.

oNhấn Cất ==> trở về màn hình Quản lý mẫu

HDthemmaumoi_b4

oTrên màn hình Quản lý mẫu, chọn dòng là mẫu vừa thêm và nhấp chuột phải ==> chọn Áp dụng

oKhi đó Báo cáo sẽ áp dụng theo mẫu vừa được thêm

HDSD_TIENICH_BAOCAO_HDThemmaubcmoi_b2

oMẫu mới được lưu lại. Có thể chuyển qua lại sử dụng các mẫu khác nhau bằng cách nhấn chọn mũi tên bên phải mục Mẫu và chọn mẫu trong danh sách để áp dụng.

HDThemmaumoi_b6

Xem thêm